สบู่ก้อน ต่างกันอย่างไร

สบู่ก้อนแฮนเมด์ มีกี่ประเภท

1. สบู่ CP (Cold Process Soap สบู่กวนเย็น)

การทำสบู่ CP คือการทำสบู่แบบดั้งเดิม

เกิดจากการคำนวณปริมาณ น้ำด่าง และไขมันในปริมาณที่เหมาะสมตามสูตรคำนวณอย่างแม่นยำ นำน้ำด่าง และน้ำมันมาผสมให้เข้ากันจนได้ที่ นำมาใส่สี ใส่กลิ่น เทลงแม่พิมพ์ วาดลวดลายตามต้องการ ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วแกะออกจากโมล ตัดสบู่ตามขนาดที่ต้องการ ผึ่งไว้อย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้กระบวนการ Saponification ทำปฏิกริยากันตามธรรมชาติโดยสมบูรณ์ จนเป็นสบู่ที่ปลอดภัยกับผิว  จึงนำมาวัดค่า ph 8-10 เมื่อได้ค่า ph ที่ปลอดภัย ตามกำหนดแล้ว จึงสามารถนำมาวางจำหน่ายได้

2. สบู่ HP (Hot Process Soap สบู่กวนร้อน)

สบู่ HP คือสบู่น้ำมันธรรมชาติ วิธีการทำแบบเดียวกันกับ สบู่กวนเย็น ในข้อ 1 แต่ หลังจากที่นำ น้ำด่าง และน้ำมัน ที่ชั่งตวงไว้แล้ว มาผสมให้เข้ากันจนได้ที่ เราจะนำสบู่ลงในหม้อตุ๋น เพื่อให้สบู่ทำปฏิกริยาระหว่าง น้ำด่างกับน้ำมัน จนจบกระบวนการ Saponification ด้วยความร้อนจากหม้อตุ๋น จากนั้นทำการใส่น้ำหอม และสมุนไพรหรือสารสกัดตามชอบ นำมาเทลงในแม่พิมพ์ ทิ้งไว้ 1 คืน เมื่อสบู่แข็งนำออกจากแม่พิมพ์ และนำมาตัดเป็นก้อนตามต้องการ สามารถใช้ได้เลย เนื่องจากความร้อนได้ทำการเร่งปฏิกริยาทำให้สบู่มีค่า Ph ลดลงแล้ว  สามารถใช้ได้เลยแต่สบู่บางสูตรอาจยังนิ่มอยู่ อาจต้องผึ่งลมไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เพื่อให้สบู่แข็งตัวก่อนนำออกจำหน่าย

3.สบู่ MP (Melt and Pour Soap สบู่หลอมเท)

เป็นการนำเอาเบสสบู่ที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วจากโรงงาน มีทั้งแบบใส และแบบขุ่น ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น นำมาหั่นเป็นก้อนเล็กๆ เพื่อง่ายต่อการละลาย ด้วยการตุ๋น โดยใช้หม้อ 2 ชั้น เหมือนการตุ๋นชอคโกแลตค่ะ เมื่อสบู่ละลายแล้วเราก็นำมาผสม สี กลิ่น และสมุนไพรต่างๆ ตามชอบ เทลงแม่พิมพ์ รอให้สบู่แข็ง เซ็ทตัว จึงแกะออกจากแม่พิมพ์ นำมาห่อสามารถใช้ได้เลย

***  เบสสบู่สำเร็จรูป เราจะไม่สามารถกำหนดคุณภาพของสบู่ให้เหมาะกับสภาพผิวได้ โดยคุณภาพของสบู่จะขึ้นอยู่กับโรงงานผลิตเท่านั้น ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s